Cảm ơn bạn. Đơn hàng của bạn đã được nhận.

  • Mã đơn hàng: 2680
  • Ngày: 11 Tháng Hai, 2023
  • Tổng cộng: 304.000 
  • Phương thức thanh toán: Trả tiền mặt khi nhận hàng